کد: 9590-352528      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند    تعداد بازدید : 501

سی و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل برگزار شد.

سی و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل با بررسی 16 طرح تحقیقاتی، سه شنبه 17 اسفند 1395 در سالن كنفرانس پردیس بین الملل برگزار شد...

سی و چهارمین جلسه شورای پژوهشی پرديس بين الملل با حضور دکتر هادیان، معاون پژوهشی پردیس بین الملل؛ دکتر احمدرضا دهپور، استاد فارماكولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه؛ دکتر فاطمه دبباجی، معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل؛ دکتر سادات ابراهیمی، رئیس دانشکده داروسازی پردیس بین الملل ؛ دکتر منصف اصفهانی، معاون پژوهشی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل ؛ دکتر جاهد خانیکی، دکتر خسروانی، دکتر پور رضا، دکتر صدرالدینی، دکترمهدی نوروزی، دکتر ساسان رضایی و دکتر محمد کرامتی پور مجریان طرح های مورد بررسی مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ؛ سپیده ضمیری و مریم خورشید کارشناسان پژوهشی پردیس بین الملل در  روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 ساعت 17-13 در سالن كنفرانس پرديس بین الملل برگزار شد.

 در این جلسه 16 طرح تحقیقاتی (5 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی،2 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، 5 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی داروسازی، 4 طرح مربوط به پایان نامه دانشجویان مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی، مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام می گردد:

1-   طرح تحقیقاتی دکتر غلامرضا جاهد خانیکی با کد  32910 مربوط به پایان نامه دانشجو  Hemn Selman Ali

2-   طرح تحقیقاتی دکتر مسعود خسروانی با کد 34141 مربوط به پایان نامه دانشجو  Basil Mujokoro

3-   طرح تحقیقاتی دکتر اسماعیل صدرالدینی با کد 34157 مربوط به پایان نامه دانشجو Hammed Aiyelabegan

4-   طرح تحقیقاتی دکتر محمد کرامتی پور با کد 34559 مربوط به پایان نامه دانشجو محمد صابری

5-   طرح تحقیقاتی دکتر ابوالقاسم پوررضا با کد 33257 مربوط به پایان نامه دانشجو محبوبه حسینی زارع

6-   طرح تحقیقاتی دکتر مهدی نوروزی با کد 34328 مربوط به پایان نامه دانشجو مینا شفیع فر

7-   طرح تحقیقاتی دکتر ساسان رضایی با کد 34368 مربوط به پایان نامه دانشجو سیما دارابیان

8-   طرح تحقیقاتی دکتر سیداسمعیل سادات ابراهیمی با کد  34015 مربوط به پایان نامه دانشجو  کیمیا هیربد

9-   طرح تحقیقاتی دکتر سیداسمعیل سادات ابراهیمی با کد 33224 مربوط به پایان نامه دانشجو  هلیا عبدشاهزاده

10-  طرح تحقیقاتی دکتر مسعود امانلو با کد 33662 مربوط به پایان نامه دانشجو مونا خادمی

11-  طرح تحقیقاتی دکتر مرتضی رفیعی تهرانی با کد 33374 مربوط به پایان نامه دانشجو سپیده ایزدیان

12-  طرح تحقیقاتی دکتر مهدی شفیعی اردستانی با کد 31482 مربوط به پایان نامه دانشجو سحر حسنی افشار

13-  طرح تحقیقاتی دکتر شمس الملوک نجفی با کد 34385 مربوط به پایان نامه دانشجو لاله رادفر

14-  طرح تحقیقاتی دکتر مهرسا پاریاب با کد 33715 مربوط به پایان نامه دانشجو ترنم رفیعی اسکویی 

15-  طرح تحقیقاتی دکتر سارا ولی زاده با کد 34389 مربوط به پایان نامه دانشجو فاطمه هاشمی

16-  طرح تحقیقاتی دکتر مینا خیام زاده با کد 34428 مربوط به پایان نامه دانشجو حسام ثنایی

 

 

 

 

 

تهیه و درج در سایت: مریم خورشید

نظر شما :
captcha
Close