کد: 9590-353549      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۶ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۶ آبان    تعداد بازدید : 238

جلسه دفاع آقای Memon

آقای Javed Hussain Memon، دانشجوی بین الملل دانشکده بهداشت در رشته MPH در تاریخ 30 مهرماه 1396 از پایان نامه خود دفاع نمود.

آقای Javed Hussain Memon، دانشجوی بین الملل دانشکده بهداشت در رشته MPH در تاریخ 30 مهرماه 1396 از پایان نامه خود تحت عنوان "Knowledge, attitude and practice among mothers and its related factors about newborn care in the Badin and rural district of Sindh province of Pakistan and to develop an action plan" دفاع نمود. اساتید راهنما، آقایان دکتر هلاکویی و دکتر مجدزاده ومشاور این پایان  آقای دکتر یکانی نژاد بودند. 

 آقای Memon با موفقیت از پایان نامه خود در حضور اساتید راهنما و مشاور، نماینده معاونت پژوهشی پردیس بین الملل و جمعی از دانشجویان دفاع نموده و نمره عالی را کسب نمود. پردیس بین الملل فارغ التحصیلی این دانشجو را تبریک میگوید . 

 

 

 

 

 

 

 

B.Izadiyar, Office of TUMS Vice Dean for Research Affairs

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close