کد: 9590-353612      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان    تعداد بازدید : 252

جلسه دفاع آقای Leonard Emannuel Mensah

جلسه دفاع آقای Leonard Emannuel Mensah ، دانشجوی رشته MPH در مورخ 17 آبان 1396 برگزار گردید.

آقای Leonard Emannuel Mensah، دانشجوی بین الملل دانشکده بهداشت در رشته MPH در تاریخ 17 آبانماه 1396 از پایان نامه خود تحت عنوان "Assessment of knowledge and predictors of practice about blood-borne infections among international medical and paramedical students of Tehran University of Medical Sciences: using the health belief model" دفاع نمود. اساتید راهنما خانم دکتر صادقی و مشاورین این پایان نامه آقای دکتر رحیمی فروشانی و خانم دکتر طل بودند. 

آقای Mensah با موفقیت از پایان نامه خود در حضور اساتید راهنما و مشاور، خانم دکتر شکیبازاده، آقای دکتر پوررضا، نماینده معاونت پژوهشی پردیس بین الملل و جمعی از دانشجویان دفاع نموده و نمره عالی را کسب نمود. پردیس بین الملل فارغ التحصیلی این دانشجو را تبریک گفته و برای وی آرزوی موفقیت دارد.                                                                                                      

 

               

 

 

B.Izadiyar, Office of TUMS Vice Dean for Research Affairs

نظر شما :
captcha
Close