کد: 9590-354413      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد    تعداد بازدید : 846

جلسه معاونت بین الملل دانشگاه با رابطین بین الملل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

جلسه معاونت بین الملل دانشگاه با رابطین بین الملل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه در مورخه اول خرداد 1397 برگزار گردید.

در روز سه شنبه اول خرداد 1397 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر کردی، معاونت محترم بین الملل دانشگاه، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده، معاونت محترم پژوهشی پردیس بین الملل، رابطین بین الملل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از کارشناسان معاونت بین الملل در محل معاونت پژوهشی پردیس بین الملل برگزار گردید. در این جلسه آخرین سیاستهای دانشگاه در زمینه بین المللی سازی، گرنتهای بین المللی و نقش مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه در این روند مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه، آقای دکتر کردی به اهمیت افزایش و ارتقاء سطح پژوهشهای بین المللی در سطح دانشگاه اشاره نموده و از جذب دانشجویان بین الملل و نیز آموزش و پژوهش در سطح بین المللی، ارائه برنامه دکترای پژوهش محور، دوره های کوتاه مدت و جذب گرنتهای بین المللی به عنوان عوامل موثر در روند بین المللی سازی دانشگاه نام برد. ایشان همچنین بر اهمیت انتشار مقالات با تکیه بر همکاریهای بین المللی و نقش مهم آن در Citation مقالات تاکید نمود. آقای دکتر کردی خواستار افزایش سطح تعاملات بین المللی در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی گردیده و نقش رابطین بین الملل جهت ایجاد هماهنگیهای لازم در جهت تحقق این موارد را بسیار مهم ارزیابی نمود.

سپس آقای دکتر اسماعیل زاده با ذکر این نکته که تاکنون عمده فعالیتها در عرصه پژوهش بین الملل متوجه دانشجویان بوده است، ارتباط نزدیک پردیس بین الملل با مراکز تحقیقاتی دانشگاه را بسیار مهم ارزیابی نموده و آنرا موجب شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه های در دست اجرا دانسته و در نهایت این هماهنگی و همکاری را موجب شناخته شدن دانشگاه در عرصه بین المللی دانست.  ایشان همچنین، همفکری با صاحب نظران در حوزه پژوهش بین الملل، بروزرسانی پایگاه داده های مربوط به گرنتهای بین المللی با هدف جذب این گرنتها توسط مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها، تعامل با اساتید و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور، جذب اساتید بین المللی، انجام مطالعات چند ملیتی و جمعیتی را از دیگر عوامل پیشبرد اهداف بین المللی سازی دانشگاه نام برد. معاون پژوهشی پردیس، در قسمت دیگری از سخنان خود به راه اندازی دفتر همکاریهای بین الملل ایران و سوئیس و گسترش تعاملات  با دانشگاههای این کشوردر راستای اهداف فوق اشاره نموده و تاکید نمود که انتشارمقالات حاصله از این نوع همکاریها دارای اهمیت بالا و citation چشمگیری خواهد بود. ایشان همچنین به اشکال مختلف حمایت از پژوهشهای بین الملل مانند برگزاری کارگاههای گرنت نویسی و تعریف جایزه پژوهش بین الملل جشنواره ابن سینا اشاره نمود. آقای دکتر اسماعیل زاده در پایان سخنان خود اظهارداشت که آیین نامه استاد مشاور بین الملل برای پایان نامه دانشجویان در دست تهیه بوده و ظرف ماههای آتی آماده خواهد شد.

در ادامه جلسه، کارشناسان مدیریت روابط بین الملل و اعتبار بخشی به معرفی برنامه چشم انداز 2020 اتحادیه اروپا و برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک پایان نامه های دانشجویان دکترای تخصصی و نیز معرفی سازمان Humboldt و فرصتهای پژوهشی در آلمان و همچنین سامانه علم سنجی وزارت بهداشت پرداختند.

در پایان به سوالات مطروحه پاسخ داده شد و مقرر گردید که جلسات با رابطین بین الملل بصورت ادواری و منظم برگزار گردد. 

                                    

  

 

  

  

  

  

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close