کد: 9590-9371      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ شنبه ۴ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۷ فروردين    تعداد بازدید : 2072

برگزاري دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه

دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه در تاريخ 9/2/1392 در سالن شوراي ستاد مركزي پرديس برگزار گرديد.

 

دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر يونسيان (مديريت محترم امور تحقيقات و فن آوري دانشگاه)، جناب آقاي دكتر نسل سراجي، جناب آقاي دكتر پور هاشمي، جناب آقاي دكتر سادات ابراهيمي، و بقيه اعضاي شوراي پژوهشي پرديس تشكيل گرديد. در اين جلسه آئين نامه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل كه در 56 ماده، 27 تبصره، و 24 بند تدوين گرديد، پس از بحث و بررسي در تاريخ 9/02/1392 به تصويب شوراي پژوهشي پرديس رسيد كه پس از تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه در اسرع وقت اطلاع رساني خواهد شد.

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close