جستجو:        
تعداد رکورد:3
کتابخانه دیجیتال
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
كتابخانه ديجيتال دانشگاه از قسمت هاي اصلي زير تشكيل شده است : - پايگاههاي اطلاعاتي - مجموعه مجلات الكترونيكي - مجموعه كتابهاي الكترونيكي - نرم افزار جستجوي مجلات وكتب الكترونيكي موجود دركتابخانه ...
کتابخانه دیجیتال
پایگاه مجلات علمی دانشگاه
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 47 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.بيشتر اين مجلات در پايگاه های اطلاعاتی بين المللی نمايه شده است. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فا...
پایگاه مجلات علمی دانشگاه
پورتال کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابع
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
با کلیک در این قسمت شما می توانید تمامی منابع کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابع آن را جستجو کنید.
پورتال کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابع
Close