جستجو:        
تعداد رکورد:257
اتمام ثبت نام دوره اول كارگاه EndNote X7 و شروع ثبت نامه دوره هاي بعدي
۱۳۹۲ يکشنبه ۱۵ دي
قابل توجه كليه دانشجويان و پژوهشگران جوان:
اتمام ثبت نام دوره اول كارگاه EndNote X7 و شروع ثبت نامه دوره هاي بعدي
گرنت هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در براي اعضاء هيأت علمی دانشگاه سال 1392
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۱ دي
قابل توجه اعضاي هيأت علمي، كاركنان و پژوهشگران محترم:
گرنت هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران در براي اعضاء هيأت علمی دانشگاه سال 1392
گرنت هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براي پرسنل غیر هیأت علمی در سال1392
۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۱ دي
قابل توجه كليه اعضاي هيأت علمي، پرسنل و پژوهشگران محترم:
گرنت هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران براي پرسنل غیر هیأت علمی در سال1392
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Clinical key
۱۳۹۲ سه شنبه ۳ دي
دسترسی دانشگاه به مجموعه کتاب های الکترونیک، فیلم ها، گایدلاین ها، بانک اطلاعات دارویی و سایر منابع Clinical Key مجددا فراهم شده است.
برقراری مجدد دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Clinical key
**اعلام زمان و مكان برگزاري دوره چهارم و پنجم كارگاه EndNote X7 & EndNote Web
۱۳۹۲ دوشنبه ۲۳ دي
قابل توجه كليه دانشجويان و پژوهشگران محترم:
**اعلام زمان و مكان برگزاري دوره چهارم و پنجم كارگاه  EndNote X7 & EndNote Web
هفدهمين مجله دانشگاه (International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research) در PubMed...
۱۳۹۲ شنبه ۳۰ آذر
مجله International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research در بانك‌هاي اطلاعاتي PubMed و PubMed Central نمايه شد.
هفدهمين مجله دانشگاه (International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research) در PubMed  نمايه شد.
***اعلام زمان و مكان برگزاري كارگاه آموزش نرم افزار مديريت اطلاعات EndNote X7
۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۷ آذر
قابل توجه كليه دانشجويان و پژوهشگران محترم:
***اعلام زمان و مكان برگزاري كارگاه آموزش نرم افزار مديريت اطلاعات  EndNote X7
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 117 عنوان مجله ناشر Nature
۱۳۹۲ شنبه ۲۳ آذر
قابل توجه كليه اعضاي هيئت علمي، دستياران، دانشجويان و محققين محترم:
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به 117 عنوان مجله ناشر Nature
ساي نيوز (SciNews) پرتيراژترين خبرنامه آنلاين علوم ويژه محققين و دانشگاهيان
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۸ آذر
ساي نيوز پرتيراژترين خبرنامه آنلاين درخصوص اخبار علمي و مسائل آموزشي در حيطه علوم دانشگاهي
ساي نيوز (SciNews) پرتيراژترين خبرنامه آنلاين علوم ويژه محققين و دانشگاهيان
رئوس برنامه هاي كوتاه، ميان، و دراز مدت دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ دوشنبه ۱۸ آذر
با توجه به اهميت سياست گذاري هاي كوتاه، ميان، و دراز مدت پژوهشي در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، رئوس اين سه برنامه در دانشكده داروسازي به شرح زير است....
رئوس برنامه هاي كوتاه، ميان، و دراز مدت دانشكده داروسازي پرديس بين الملل
Close