جستجو:        
تعداد رکورد:257
برگزاری نخستین نشست دوره ای با دانشجویان خارجی پردیس بین الملل با رویکرد بررسی مسائل پژوهشی
۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان
نخستین نشست دوره ای با دانشجویان پردیس بین الملل دوشنبه 6 آبان ماه 92 به زبان انگلیسی و با حضور دانشجویان خارجی در طبقه نهم ساختمان ستاد مرکزی برگزار شد.
برگزاری نخستین نشست دوره ای با دانشجویان خارجی پردیس بین الملل با رویکرد بررسی مسائل پژوهشی
تهيه پيش نويس(Regular Monitoring System (RMS جهت ارزيابي كوتاه مدت روند فعاليت‌های آموزشي و پژوهشي
۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان
پيش نويس(Regular Monitoring System (RMS جهت ارزيابي كوتاه مدت روند فعاليت‌های آموزشي و پژوهشي دانشجويان بين المللي توسط مركز تحصيلات تكميلي پرديس بين‌الملل تهيه گرديد...
تهيه پيش نويس(Regular Monitoring System (RMS جهت ارزيابي كوتاه مدت روند فعاليت‌های آموزشي و پژوهشي
هزينه قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها
۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان
قابل توجه كليه رؤسا، معاونين آموزشي و پژوهشي، مديران گروه‌هاي آموزشي، معاونين بين‌الملل دانشكده‌ها و دانشجويان پرديس بين الملل...
هزينه قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها
مراحل عقد قراردادهاي پژوهشي پرديس بين‌الملل
۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان
قابل توجه كليه رؤسا، معاونين آموزشي و پژوهشي، مديران گروه‌هاي آموزشي، معاونين بين‌الملل دانشكده‌ها و دانشجويان ...
مراحل عقد قراردادهاي پژوهشي پرديس بين‌الملل
آيين‌نامه اختصاص امتياز به نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي
۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان
قابل توجه رؤساي مراكز تحقيقاتي، معاونين پژوهشي دانشكده‌ها و معاونين دانشگاه و دانشجويان ...
آيين‌نامه اختصاص امتياز به نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي
اخذ مجوز كميته اخلاق دانشگاه جهت طرح‌هاي پژوهشي پرديس
۱۳۹۲ شنبه ۴ آبان
بدين‌وسيله به اطلاع كليه رؤسا، معاونين آموزشي و پژوهشي، مديران گروه‌هاي آموزشي، معاونين بين‌الملل دانشكده‌ها و دانشجويان مي‌رساند...
اخذ مجوز كميته اخلاق دانشگاه جهت طرح‌هاي پژوهشي پرديس
رئوس برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، و دراز مدت دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۳ مهر
با توجه به اهميت سياست گذاري هاي كوتاه، ميان، و دراز مدت پژوهشي در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي ، رئوس اين سه برنامه در دانشكده دندان پزشكي به شرح زير است....
رئوس برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، و دراز مدت دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل
تغيير برنامه "زمانبندی پذیرش" و "تصمیم گیری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه" در سالجاری
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۳ مهر
به اطلاع كليه معاونین محترم پژوهشی دانشکده‌ها، رؤسا و معاونین محترم پژوهشی مراکز تحقیقاتی مي‌رساند....
تغيير برنامه "زمانبندی پذیرش" و "تصمیم گیری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه" در سالجاری
اطلاعيه فوري قابل توجه مجريان طرح هاي تحقيقاتي پرديس بين الملل در خصوص ارسال نامه تائيديه كميته اخلا...
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور
به استحضارميرساندكليه طرح هاي دانشگاه كه در آن به نحوي تحقيق بر روي انسان و يا هر موجود زنده انجام مي گيرد...
اطلاعيه فوري قابل توجه مجريان طرح هاي تحقيقاتي پرديس بين الملل در خصوص ارسال نامه تائيديه كميته اخلاق به پيوست صورت جلسات
چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه
۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ شهريور
چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل با حضور آقای دکتر پورهاشمی ، آقای دکتر یزدانی ، آقای دکتر خرازی فرد ،آقای دکتر پیروزمند ،آقای دکتر عبدالعالی، خانم دکتر پاریاب ، خانم...
چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندان پزشكي پرديس بين الملل دانشگاه
Close