تعداد بازدید : 24317

 

 در راستای همسو شدن با سیاستهای معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و جهت جلوگیری از پیدا نشدن مقالات اعضای هیات علمی  دانشگاه و دانشکده ها در جستجوهای اینترنتی، خواهشمند است به اعضای محترم هیات علمی آن دانشکده اطلاع رسانی گردد که واژه International Campus در آدرس نویسندگان (Affiliation) در مقالات پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران قبل از اسم دانشکده به قرار زیر عنوان گردد و از آوردن واژه International Campus بعد از اسم دانشکده خودداری شود.

 

واحد های تابعه پردیس بین الملل

دانشکده

درج صحيح آدرس وابستگي

پزشکی

Department of …., International Campus, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 دندانپزشکی

Department of …, International Campus, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 داروسازی

Department of …, International Campus, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

در خصوص چگونگي درج آدرس وابستگي نويسندگان در مقالات مقاطع تحصیلات تکمیلی به استحضار مي رساند جهت بهره مندي از امتيازات پژوهشي در ارزشيابي هاي ساليانه اين فرمت براي مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها و حالتهاي تركيبي آن متفاوت است كه به شرح زير اعلام مي گردد:

 

مثال:

درج صحيح آدرس وابستگي

-

Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز

Trauma Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي گروه و دانشكده

Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز، گروه و دانشكده

Trauma Research Center, Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

با همراهي مركز، بيمارستان، گروه و دانشكده

Trauma Research Center, Shariati Hospital, Department of Surgery, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close