دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 15525      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ جمعه ۱۷ آبان تعداد بازدید : 6345

درباره ما | معاون پژوهشی

معاون پژوهشي

 

معاون پژوهشي

 

 

آقای دکتر احمد اسماعیل زاده

مرتبه علمی: استاد

دانشکده/گروه آموزشی: علوم تغذیه و رژیم شناسی/تغذیه جامعه

ایمیل: a-esmaillzadeh@sina.tums.ac.ir

 

آدرس:

1-  ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست، پلاک 25، طبقه پنجم، معاونت پژوهشی پردیس بین الملل

تلفن:         88953019 (21 98+)

              

2- ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست،دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران