دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 16130      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ شنبه ۲۳ فروردين تعداد بازدید : 17495

پژوهشیار | راهنماي ثبت نام و ثبت اطلاعات پایان نامه در پژوهشيار

راهنماي ثبت نام و ثبت اطلاعات پایان نامه در پژوهشيار
نحوه ثبت نام و ثبت اطلاعات پایان نامه و طرح های تحقیقاتی در سیستم پژوهشیار