دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 16709      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۴ تير تعداد بازدید : 4275

طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل

طرح های پژوهشی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل

طرح های پژوهشی پردیس بین الملل بر اساس وضعیت طرح (در حال اجرا و اختتام یافته) تفکیک شده است. با کلیک بر روی هر قسمت می توانید اطلاعات کتابخشناختی طرح مورد نظر خود را مشاهده کنید.