دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 16121-338705      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ خرداد تعداد بازدید : 1805

دکتری پژوهشی | َشیوه نامه اعطای پژوهانه

َشیوه نامه اعطای پژوهانه
مبنی بر مشمولیت پژوهانه به دانشجویان دکترای پژوهش محور و بر اساس آئین نامه اجرایی طرح یاد شده به شماره 11161/1/ص مورخ 26/8/88 و ابلاغ نامه شماره 27456/11 مورخ 7/3/1391 معاون علمی و پژوهشی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعطای پژوهانه به این دانشجویان موافقت شد .

اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور

 
 

دکتری تخصصی پژوهش محور: دوره دکتری تخصصی پژوهشی ( Ph.D by Research ) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است. هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه‌ای خاص و آشنا شدن با روش‌های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.
پیرو هماهنگی های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با  معاونت علمی و پژوهشی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، مبنی بر مشمولیت پژوهانه به دانشجویان دکترای پژوهش محور و بر اساس آئین نامه اجرایی طرح یاد شده به شماره  11161/1/ص  مورخ  26/8/88   و ابلاغ نامه شماره 27456/11 مورخ 7/3/1391 معاون علمی و پژوهشی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  با اعطای پژوهانه به این دانشجویان موافقت شد .لذا شیوه نامه اجرایی این طرح تدوین گردید  و در تاریخ 5/4/ 1391 با نامه شماره 1263/د/700 به تمامی دانشگاه¬ها و  مؤسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.
در این راستا کلیه دانشجویان موظفند جهت دریافت پژوهانه اطلاعات خود را در سامانه جامع مدیریت اطلاعات پژوهشی به آدرس http://research.ac.ir تکمیل و در این سامانه عضو شوند. پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور نسبت به تکمیل و اضافه نمودن فرم های مربوط به پژوهانه و اطلاعات پایان نامه در سامانه مذکور اقدام نمایند. 
معاونت پژوهشی دانشگاه /پژوهشکده موظف است در صورت دارا بودن دانشجوی واجد شرایط مطابق با شرایط درج شده در شیوه نامه اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترای پژوهش محور ، فرم مربوط به اعطای پژوهانه و پایان نامه را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم ،آن را تأیید و ارسال نماید.


منبع: معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی