دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 9590-354132      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۱۹ اسفند تعداد بازدید : 596

اخبار و اطلاعیه ها | زمان بندی جلسات شورای پژوهشی پردیس و شورای پژوهشی دانشگاه

زمان بندی جلسات شورای پژوهشی پردیس و شورای پژوهشی دانشگاه
جدول زمان بندی جلسات شورای پژوهشی پردیس و دانشگاه جهت تصمیم گیری در مورد طرح های تحقیقاتی سال 1397 تعیین گردید.

بدین وسیله جدول زمان بندی جلسات شورای پژوهشی پردیس و نیز جلسات تصمیم گیری در مورد طرح های تحقیقاتی سال 1397 و آخرین فرصت ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی آن دانشکده/ مرکز تحقیقات به معاونت پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل اعلام میگردد.