ماه محرم school of pharmacy دانشکده داروسازی پردیس بین الملل قران و مثنوی جشن روپوش سفید جشن روپوش سفید جشن دانش آموختگان
مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد
مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد
با تقدیر از استادان و دانشجویان برتر دانشکده‌های داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین‌الملل، مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
برنامه عملیاتی فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکترای عمومی ( رشته داروسازی) و مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری)
برنامه عملیاتی فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکترای عمومی ( رشته داروسازی) و مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری)
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکترای عمومی (رشته داروسازی) و مقطع کارشناسی ( رشته علوم آزمایشگاهی و پرستاری) آزمون سراسری سال 1396 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران( معرفي شدگان از سوي سازمان سنجش در آزمون كنكور سراسري سال 1397-1396) از سوی معاونت آموزشی پردیس بین الملل اعلام گردید....
تمدید زمان انتخاب واحد
تمدید زمان انتخاب واحد
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 97-96
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 97-96
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 97-96...
تاریخ و مکان برگزاری جشن روپوش سفید
تاریخ و مکان برگزاری جشن روپوش سفید
قابل توجه دانشجویان ورودی 94:
Close