تعداد بازدید : 5905

بازدید دانشجويان دانشكده داروسازي پرديس بين الملل از شرکت البرز دارو

دانشجویان دانشکده داروسازی واحد پردیس بین الملل در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 93 به همراه استاد گرامی جناب آقای دکتر رفیعی تهرانی ، جهت بازدید علمی و آموزشی ، میهمان شرکت البرز دارو بودند....

 

دانشجویان دانشکده داروسازی واحد پردیس بین الملل در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 93 به همراه استاد گرامی جناب آقای دکتر رفیعی تهرانی ، جهت بازدید علمی و آموزشی ، میهمان شرکت البرز دارو  ، یکی از سه شرکت برتر دارویی ایران ، بودند. ساعت حرکت 7 صبح و محل حرکت از خیابان پورسینا ، مقابل درب ساختمان پردیس بین الملل بود.  در این بازدید دانشجویان ورودی سال 89 به همراه اساتید محترم جناب آقای دکتر منصف اصفهانی و جناب آقای دکتر خوشخو بعد از حضور در کارخانه و صرف صبحانه با بخش های مختلف این کارخانه شامل بخش فرآورده های  دارویی تزریقی ، فرآورده های دارویی جامد و مایع ، بخش آب سازی و آزمایشگاه های مختلف نظیر آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه میکروبیولوژی اشنا شدند که در هر قسمت توضیحات لازم توسط راهنما و یا جناب آقای دکتر رفیعی ارائه میگردید. این بازدید از ساعت 10 صبح آغاز و تا ساعت 13 ادامه داشت. بعد از اتمام بازدید و صرف ناهار عازم تهران شده و و در ساعت 17 این سفر يك روزه دانشجویی به پایان رسید .

Close