تعداد بازدید : 1272

ثبت نمره پایان نامه 1

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که به هر دلیلی در موعد مقرر نسبت به ثبت موضوع پایان نامه و تصویب پروپوزال خود در شورای پژوهشی اقدام ننموده اند؛ امکان ثبت نمره پایان نامه (1) برای ایشان وجود ندارد ولو اینکه استاد راهنما نمره داده باشد

Close