تعداد بازدید : 9586

منابع آزمون جامع 180 واحدی مقطع دکتری عمومی داروسازی

-

فارماسیوتیکس:  (50 سؤال)

 

Aulton’s Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. The latest edition.  

 

فارماکوگنوزی: (20 سؤال)

Trease and Evans Pharmacognosy. The latest edition.

            Part 5: Pharmacopoeia and Related Drugs of Biological  Origin

 

داروسازی بالینی: (50 سؤال)

كتاب درسنامه جامع درمان شناسي.            سرپرست نویسندگان: دكتر غلامي و دكتر مجتهدزاده (آخرین چاپ)

 

* سؤالات امتحانی شامل سرفصل های زیر می باشد:

1-تفسیر تست های آزمایشگاهی                                                         2- کلیات آنتی بیوتیکها

3- دارو درمانی بیماریهای دستگاه گوارشی (زخم معده، زخم روده)                4- دارو درمانی عفونت های دستگاه ادراری

5- دارو درمانی عفونت های مقاربتی                                                     6- دارو درمانی سل

7- دارو درمانی پنومونی  (Community acquired)                               8- دارو درمانی دیسلیپدمی

9- دارو درمانی پرفشاری خونی                                                           10- دارو درمانی بیماریهای ایسکمیک قلب

11- دارو درمانی نارسایی احتقانی قلب                                                  12- دارو درمانی نارسایی های کلیوی

13- دارو درمانی صرع                                                                      14- دارو درمانی پارکینسون

15- دارو درمانی دیابت نوع یک و نوع دو                                               16- دارو درمانی آسم

17- دارو درمانی COPD                                                                  18- دارو درمانی آنمی

19- دارو درمانی آرتریت روماتوئید                                                       20- دارو درمانی افسردگی

21- دارو درمانی اختلالات دو قطبی                                                     22- دارو درمانی اضطراب

23- دارو درمانی بیماریهای پوستی (آکنه، پسوریازیس، آسیب های ناشی از نور خورشید)

 

 

شیمی دارویی:  (30 سؤال)

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. The latest edition.  

* سؤالات امتحان شامل فصول زیر می باشد:

Drug  Design  and  Relationship of Functional Groups to Pharmacologic Activity (Chapter 2)

Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)  

Drug  Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 8)

Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter 9)

Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic Neurotransmission (Chapter 10)

Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14)

Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter 15)

Antiseizure Drugs (Chapter 17)

Antidepressant agents (Chapter 18)

Central Analgesics (Chapter 20)

Adrenocorticoids (Chapter 28)

Thyroid  Function  and Thyroid Drugs (Chapter 29)

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter 31)

Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter 32)

Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter 33)

Cancer and Chemotherapy (Chapter 37)

Men’s Health (Chapter 40)

Women’s Health (Chapter 41)

 

فارماکولوژی:

Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest edition.  

 کلیه فصول کتاب به غیر از فصل های  5 و 16 و 17 و 18 و 19 و 25 و 27 و 32 و 33 و 50 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 در امتحان می باشند.

 

سم شناسی :

Casarett & Doull’s Toxicology: The  Basic Science of  Poisons. The Latest edition.

صرفاً فصل های  2 و 3 و 13 و 14 و 23 و 24  در امتحان می باشند.

 

*تعداد سؤالات فارماکولوژی و سم شناسی50 سؤال می باشد*

 

Close