تعداد بازدید : 205

زمان و مکان آزمون پیش نیاز یک دانشجویان

قابل توجه دانشجویان پردیس بین‌الملل‌ دانشکده داروسازی

زمان و مکان آزمون پیش نیاز یک دانشجویان پردیس بین‌الملل‌ دانشکده داروسازی به شرح زیر می‌باشد:

یکشنبه     1397/10/30 ساعت 8:30 صبح  مکان آزمون کلاس شماره 2 ساختمان جدید داروسازی 

Close