تعداد بازدید : 456

برگزاری مراسم دفاعیه خانم سپیده ایزدیان

-

 

جلسه دفاعيه دانشجو سپیده ایزدیان با عنوان جداسازی و شناسایی ترکیبات فراکشن های قطبی سرشاخه های جوان گیاه بیلهر Dorema  aucheri Boiss  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر منصف اصفهانی استاد راهنما سرکار خانم دکتر توفیقی و هيئت داوران و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز دوشنبه مورخ  1397/10/10 ساعت 11برگزار گردید.

 

Close