تعداد بازدید : 544

برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهشاد خواستار بروجنی

-

   

جلسه دفاعيه دانشجو  مهشاد خواستار بروجنی با عنوان بررسی و مقایسه ی مورفولوژیک و فیتو شیمیایی نمونه های مختلف ناخنک در بازار گیاهان دارویی ایران طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر سادات ابراهیمی اساتید راهنما جناب اقای دکتر امن زاده ، جناب آقای دکتر امین  و هيئت داوران و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز  چهارشنبه مورخ 1397/10/12 ساعت 10:30 برگزار گردید.

 

Close