تعداد بازدید : 350

جداول ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و2 به دانشجویان طی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397

با عنایت به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در اداره آموزش این مدیریت، بدینوسیله جداول ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و2 به دانشجویان طی نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام می گردد.

لازم به ذکر است آزمون تئوری واحد 1 تربیت بدنی، بصورت جامع جهت کلیه دانشجویان دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 98/03/07 ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید.

قابل توجه دانشجویان محترم :

  1.  به منظور گسترده نمودن امکان انتخاب انواع رشته‌های ورزشی توسط دانشجویان گرامی در نیمسال جاری تحصیلی، تنوع رشته­های ورزشی ارائه شده در قالب واحد 2 از سوی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، 6 رشته مختلف ورزشی شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، شنا، تنیس روی میز می باشد.
  2. واحد پزشکی ورزشی و ورزش درمانی جهت ارائه به دانشجویان دارای معافیت پزشکی در نظر گرفته شده است.
  3. مدارک و مستندات معافیت پزشکی دانشجویان می‌بایست حداکثر تا روز شنبه مورخ 13/ 11 /97 از سوی معاونت آموزشی دانشکدة مربوطه به این مدیریت ارسال گردد. بدیهی است این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردید و همانند ترم های گذشته به مدارکی که پس از مهلت مقرر به این مدیریت واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره مهم: حسب هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت و درمان دانشجویان، مدارکی که بطور مستقیم به مرکز مذکور ارسال گردد، در کمیسیون مربوطه قابل طرح و بررسی نخواهد بود.

  1. چنانچه دانشجویی بدون تایید معافیت پزشکی خود از سوی کمیسیون مربوطه در مهلت مقرّر اعلام شده، اقدام به حضور در کلاسهای واحد تربیت ­بدنی ویژة معافین پزشکی نماید، واحد مذکور قابل حذف نبوده و در امتحان پایان ترم برای وی نمره صفر منظور خواهد گردید.
  2.  انتخاب واحدهای ارائه شده فقط از طریق سیستم سیپاد امکان پذیر می­باشد، لذا خواهشمند است از ارجاع حضوری دانشجویان به این مدیریت جداً خودداری گردد.

 

برنامه زمان بندی سالن ورزشی شهید فتحی

نیمسال دوم تحصیلی 98-1397

برنامه زمان بندی استخر ورزشی شهید توکلی

برنامه زمان بندی سالن ورزشی شهید دلخواه

برنامه زمان بندی سالن ورزشی شهید چمران

Close