تعداد بازدید : 382

زمان حذف و اضافه

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

زمان حذف و اضافه برای دروس نظری از تاریخ شنبه 97/11/27 لغایت چهارشنبه 97/12/01 می باشد.

تقویم آموزشی

 

Close