تعداد بازدید : 236

گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی،

دانشجویان داروسازی ورودی سال 1396

 

تاریخ امتحان : سه شنبه 97/12/21                            محل امتحان : آزمایشگاه گیاهان دارویی

 

گروه اول

ساعت حضور در آزمایشگاه: 13:15

گروه دوم

ساعت حضور در آزمایشگاه: 14:00

 1. صبا رنجبریان

1-محمدامین قهاری

 1. نیکی یادگاری

2-درسا موسوی خطیبی

 1. زهرا حبیبی

      3-مهدی بهرامی نسب

 1. مهداد شکیبا

      4-مهسا توفیقی

 1. محمدامین آهنگری

      5-کیانا جمالی

 1. نیکتا سعیدی

      6-مهدیه قدیرزاده

 1. سحر مومنی

      7-نسترن هادی زاده

 1. فاطمه مصطفوی

      8-فاطمه رشیدیان

 1. آرمیتا رستم زاده

      9-دلارام صدر ریاحی

 1.  محبت بمانی

      10-زهرا الهی دوست

 1. الهام اسدی راد

      11-سینا محمدی

 1. الهه مروتی

      12-مهفام مرادی

 1. حامد اصیلیان

      13-هادی حسن زاده

 1. محمد یکتاجباری

      14-محدثه قیم

 1. مصطفی شاه علی

      15-سلیمان پیرسالی

 1. محمدمهدی شریفی

      16-ماندانا بغدادی

 1.  کیمیا میرزائی

17-محمد کریمی جعفری

      18- مارال متدین

       18-محمدرضا داورپناه

19- یگانه سنایی

       19-ساغر صدیق خیرآباد

 
 • دانشجویان هر گروه باید رأس ساعت تعیین شده در محل آزمایشگاه حضور داشته باشند.
 • امتحان هر دانشجو فقط در گروه مربوط به خود و در زمان تعیین شده فوق انجام خواهد شد.

 

Close