تعداد بازدید : 305

گروهبندی امتحان میان ترم عملی گیاهان دارویی

قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 1395

 

تاریخ امتحان :  شنبه 97/12/25                            محل امتحان : آزمایشگاه گیاهان دارویی

گروه اول

ساعت حضور در آزمایشگاه: 13:15

گروه دوم

ساعت حضور در آزمایشگاه: 14:00

 1. یاسمن برهانی

1-نگار طرقی

 1. همایون میرزائیان

2-نیلوفر نوحی

 1. فائزه نصیری

      3-علیرضا موسوی

 1. مهلا معصومی

      4-مهتاب مهری

 1. فرح یوسف ابراهیم

      5-آرمین رنجبر

 1. حسنا عربی

      6-ملینا حنیفی ها

 1. ملیکا محمدنژاد

      7-نوید میرمحمدصادق

 1. رامتین فرهادی

      8-پرستو عاصمی نیا

 1. شکیبا غفاری

      9-معصومه خانکی

 1.  توحید یعقوبی

      10-درسا پاکباز

 1. فائزه پروندی

      11-مسلم صفایی

 1. لعیا بهزاد

      12-الناز حسن زاده

 1. عاطفه کریمی

      13-ژاسمن ادیب

 1. نیلوفر نبوت

      14-کیمیا عینی

 1. ابتسام صمصام

      15-المیرا علیزاده

 1. علیرضا چابکی

      16-الناز عادل

 1.  فائزه اکبری

17-محدثه سادات حسینی

      18- کوثر کاوه ای

       18-نسیم اوجانی

 

 

Close