تعداد بازدید : 271

برگزاری مراسم دفاعیه خانم الهام آذرنوش

 

جلسه دفاعيه دانشجو   الهام آذرنوش با عنوان فرکشنه کردن زیست سنجش هدایت شونده عصاره اندام هوایی Prunus scoparia  طبق اثر مهار کنندگی آنزیم استیل کولین استراز طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب  آقای دکتر وزیریان، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 ساعت 12:30 برگزار گردید.

Close