تعداد بازدید : 245

برگزاری مراسم دفاعیه خانم روسانا مظفری نیا

   

جلسه دفاعيه دانشجو روسانا مظفری نیا  با عنوان بررسی سوء مصرف دارو و مواد اعتیاد آور در دانشجویان دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور اساتید راهنما جناب آقای دکتر جوادی و جناب آقای دکتر غلامی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهار شنبه مورخ 1397/12/22 ساعت 13 برگزار گردید.

Close