تعداد بازدید : 336

برگزاری مراسم دفاعیه خانم والا واحدیان

 

جلسه دفاعيه دانشجو   والا واحدیان بروجنی با عنوان بررسی اثرات کاهش دهنده سمیت و افزایش دهنده ورود به سلول داروی گادوپنتتات دیمگلومین ناشی از بار گذاری در سامانه نانوژل کربن کوانتوم دات – کیتوزان در سل لاین 293-HEK و 7-MCF طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی استاد راهنما جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز شنبه مورخ 1398/1/31 ساعت11:30 صبح  برگزار گردید.

Close