تعداد بازدید : 114

زمان حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویان گرامی:

 

زمان حذف اضطراری برای یک درس از شنبه 98/2/14 لغایت چهارشنبه 98/2/18 می باشد.

تاریخ حذف اضطراری

 

Close