تعداد بازدید : 351

برگزاری مراسم دفاعیه خانم سیده ندا جمشیدی

جلسه دفاعيه دانشجو   سیده ندا جمشیدی با عنوان تهیه و بررسی خصوصیات برون تن ارگانوژل تریامسینولون طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی استاد راهنما سرکار خانم دکتر تولیت ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1398/2/11 ساعت14:30 برگزار گردید.

Close