تعداد بازدید : 178

برگزاری مراسم دفاعیه خانم صبا عباسیان

جلسه دفاعيه دانشجو  صبا عباسیان با عنوان بررسی عوارض ناخواسته دارویی سرکوب کننده ی سیستم ایمنی خوراکی ( آزاتیوپرین ، مایکوفنولات ، متوتروکسات ، سیکلوسپورین و سیکلوفسفامید ) در بیماری های اتوایمییون نورولوژی در مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان شریعتی به مدت 6 ماه طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی اساتید راهنما جناب آقای دکتر غلامی و جناب آقای دکتر نفیسی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز یکشنبه مورخ 1398/3/5 ساعت13:30 برگزار گردید.

Close