تعداد بازدید : 207

برگزاری مراسم دفاعیه خانم رومینا کوهساری

جلسه دفاعيه دانشجو  رومینا کوهساریبا عنوانبررسی عوارض ناخواسته دارویی  آنتی بادی های مونوکلونال سرکوب کننده سیستم ایمنی (ریتوکسیماب – ناتالیزوماب )  در مبتلایان به بیماری های نورولوژیک -اتوایمیون مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی  بیمارستان شریعتی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی اساتید راهنما جناب آقای دکتر غلامی و جناب آقای دکتر نفیسی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز یکشنبه مورخ 1398/3/5 ساعت14:30 برگزار گردید.

Close