تعداد بازدید : 238

برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا جاویدی

 

جلسه دفاعيه دانشجو  محمدرضا جاویدی با عنوان سنتز آزمایشگاهی مشتقات جدید  سینامامید با استفاده از واکنش چند جزئی به منظور بررسی اثر ضد سرطان طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر فرومدی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/3/7 ساعت13:30 برگزار گردید.

Close