تعداد بازدید : 249

تمدید انتخاب واحد ترم تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان:

 

زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی 98-97 تا تاریخ 98/4/12 تمدید شد.

Close