تعداد بازدید : 465

برگزاری مراسم دفاعیه خانم سارا عشایر سلطانی

 

جلسه دفاعيه دانشجو  سارا عشایر سلطانی با عنوان سنتز و شناسایی نقاط کوانتومی مگنتو فلور سانسی کربنی جدید بر پایه متونین جهت تصویر برداری  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده و اساتید راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی و جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/4/18 ساعت 14  برگزار گردید.

Close