تعداد بازدید : 73

برگزاری مراسم دفاعیه آقای مجتبی مسعود

 

جلسه دفاعيه دانشجو  مجتبی مسعود  با عنوان ارائه مدل عرضه داروهای غیر اصیل در بازار دارویی تهران طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر  عبدالهی اصل  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1398/4/26 ساعت 10 برگزار گردید.

Close