تعداد بازدید : 171

برگزاری مراسم دفاعیه آقای مجتبی مسعود

 

جلسه دفاعيه دانشجو  مجتبی مسعود  با عنوان ارائه مدل عرضه داروهای غیر اصیل در بازار دارویی تهران طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر  عبدالهی اصل  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1398/4/26 ساعت 10 برگزار گردید.

Close