تعداد بازدید : 207

برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهسا معلمی

 

   

جلسه دفاعيه دانشجو  مهسا معلمی با عنوان بررسی اثر ضد میکروبی عصاره تام و فرکشن های مختلف ریشه گیاه چویل سقزی ferulago phialocarpa Rech.f.Riedl  بر روی 5 پاتوژن مهم طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ، استاد راهنما سرکار خانم دکتر صمدی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهار شنبه مورخ 1398/5/2 ساعت 14  برگزار گردید.

Close