تعداد بازدید : 91

برگزاری مراسم دفاعیه خانم لیلا علیزاده

 

جلسه دفاعيه دانشجو  لیلا علیزاده  با عنوان بررسی اثر عصاره تام سرشاخه هوایی گیاه Nepeta  menthoides  بر تغییرات حافظه ناشی از بتا آمیلوئید (مطالعه حیوانی ) طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب آقای دکتر وزیریان  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهار شنبه مورخ 1398/6/6 ساعت 14  برگزار گردید.

Close