تعداد بازدید : 719

برگزاری مراسم دفاعیه خانم هیوا بابانیا

 

جلسه دفاعيه دانشجو  هیوا بابانیا با عنوان سنتز مشتقات   سینامیک اسید به منظور دست یابی به اثرات  ضد سرطان طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1398/6/13 ساعت 13:30  برگزار گردید.

Close