تعداد بازدید : 163

لغو کلاس انگل شناسی در تاریخ 98/6/23

قابل توجه دانشجویان ورودی 97:

 

کلاس انگل شناسی روز شنبه مورخ 98/6/23 ساعت 10-8 برگزار نمی گردد.

 

Close