تعداد بازدید : 126

ساعت برگزاری کلاس بیوفارماسی در تاریخ 98/6/23

قابل توجه دانشجویان ورودی 95:

 

کلاس بیوفارماسی روز شنبه مورخ 98/6/23 ساعت 17-13 برگزار می گردد.

Close