تعداد بازدید : 722

برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا چگینی نژاد

 

جلسه دفاعيه دانشجو  زهرا چگینی نژاد  با عنوان بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Fomer fomentarius  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر منصف اصفهانی  ،استاد راهنما سرکار خانم دکتر منائ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/6/26 ساعت 13:30  برگزار گردید.

 

Close