تعداد بازدید : 281

زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان در نيمه دوم 99-98

-

 به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی جهت نیمسال دوم 99-98 بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد گردید در ضمن نقل و انتقال دانشجویان بایستی فقط از طریق سامانه مذکور اقدام و پیگیری گردد. 

Close