تعداد بازدید : 281

برگزاری مراسم دفاعیه خانم اولدوز صمدی

 

جلسه دفاعيه دانشجو خانم اولدوز صمدی با عنوان بررسی شیوع و علل وقایع ترومبوتیک علامت دار و پیامدهای تجویز آنوکساپارین در کودکان بستری طی 9 ماه : یک مطالعه آینده نگر  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما سرکار خانم دکتر فقیهی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روزچهارشنبه مورخ 1398/8/1 ساعت 13  برگزار گردید.

Close