تعداد بازدید : 472

برگزاری مراسم دفاعیه آقای کوروش جلوه

 

جلسه دفاعيه دانشجو آقای کوروش جلوه با عنوان سنتز مشتقات ایمیدازو پیریدین ها به منظور بررسی اثرات احتمالی ضد سرطان   طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روزیکشنبه مورخ 1398/8/12 ساعت 11 صبح برگزار گردید.

Close