تعداد بازدید : 525

پروفسور بروت اشتروکل، و پروفسور سامو کرفت از دانشکده داروسازی دانشگاه لیوبلیانا اسلوونی از دانشکده داروسازی پردیس بین الملل بازدید کردند

-

 

با هدف اجرای برنامه‌های مشترک داروسازی ، پروفسور بروت اشتروکل، مدیر گروه بایوتکنیک و پروفسور سامو کرفت، مدیر گروه بایولوژی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه لیوبلیانا اسلوونی ضمن بازدید از دانشکده داروسازی پردیس بین الملل در محل سالن آمفی تئاتر  جهت دانشجویان دانشکده سخنرانی نمودند . در این مراسم ریاست دانشکده جناب آقای دکتر سادات ابراهیمی و سرپرست معاونت آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر منصف اصفهانی حضور داشتند .

Close