تعداد بازدید : 597

تاریخ حذف اضطراری

-

زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی: از شنبه 98/9/16 لغایت سه شنبه 98/9/19 می باشد.

تقویم آموزشی

 

Close