تعداد بازدید : 342

برگزاری مراسم دفاعیه خانم فاطمه اشکان

 

جلسه دفاعيه دانشجو فاطمه اشکان  با عنوان سنتز مشتقات –N فتالیمید بنزیل پی پیرید ینیوم هالیدها به منظور مهار آنزیم کولین استراز ( ضد آلزایمر) طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روزدوشنبه مورخ 1398/9/18 ساعت 11 صبح برگزار گردید.

Close