تعداد بازدید : 714

فرآیند مالی نیمسال دوم سال تحصیلی99-98

قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به فرا رسیدن نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشجویان محترم جهت تکمیل فرآیند مالی و ثبت نام در نیمسال تحصیلی جديد، باید نسبت به پرداخت بدهي هاي احتمالي و همچنين شهريه آموزشی تنها از طریق سامانه سیپاد اقدام و سپس واحدهای درسی مربوطه را ثبت نهایی نمایند.

راه های ارتباطی با امور مالی معاونت بین الملل:

آدرس ایمیل: fin-office@tums.ac.ir

تلفن: 88933847 خط مستقیم  یا 88912091 داخلی 107 – فکس : 02188925072

آدرس جدید امور مالی: بلوار کشاورز- خیابان فلسطین- خیابان دمشق- پلاک 21- طبقه اول

توجه1: شایان ذکر است تنها پرداخت های الکترونیکی مورد قبول امور مالی پردیس بین الملل خواهد بود.

توجه2: در صورت ثبت بدهی احتمالی در سامانه مربوطه دانشجو موظف به پرداخت بدهی معوق بوده، سپس فرآیند ثبت نام نیمسال تحصیلی جدید برای ایشان فعال می گردد.

        توجه3: به استناد نظام نامه شهریه های مصوب پردیس بین الملل تبعات ناشی از عدم رعایت برنامه زمانبندی برای ثبت نام و تکمیل فرآیند مالی متوجه دانشجو بوده و ثبت نام نهایی ایشان منوط به پرداخت شهریه(از طریق درگاه الکترونیکی)می باشد.

 

هزينه هاي دوره و نحوه پرداخت شهریه های آموزشی :

 

 

به منظور تکمیل فرآیند مالی ضروری است دانشجویان نسبت به واریز، مبلغ مندرج در جدول ذیل به حساب درآمدهای غیر درمانی دانشگاه  علوم پزشکی تهران اقدام نمایند*.

 

 

جدول میزان شهريه هاي آموزشي نیمسال دوم سال تحصیلی99-98

 

 

 

شهریه نیمسال 982

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مبلغ شهریه نیمسال آموزشی (ریال)

دکترای عمومی

داروسازی

131،700،000

 

 

 

دانشجویان محترم جهت واریز شهریه های آموزشی به طریق زیر اقدام نمایند:

* از طریق سامانه سیپاد به صورت Online

*در صورت عدم موفقیت در پرداخت بصورت الکترونیکی :

*واریز مبلغ به شماره حساب 2761900442 بانک ملت (شماره شبا: IR030120000000002761900442)به نام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با درج شناسه های پرداخت

*نحوه ارائه فیش واریز نقدی یا انتقال وجه:

*مراجعه حضوری و ارائه اصل فیش

*یا از طریق :

Email: fin-office@tums.ac.ir

 Fax: 021-88925072

*درج نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی بر روی فیش الزامی است.

*شناسه های واریز شهریه :

  • دانشجویان رشته داروسازی 1110050468

   *توجه:  درج کد شناسه صحیح مورد تاکید خواهد بود.

پیام کوتاه:

دانشجوی گرامی نظر به فرا رسیدن نیمسال 982 نسبت به پرداخت بدهي احتمالي و شهريه آموزشی از طریق سامانه سیپاد پیش از شروع انتخاب واحد اقدام نمایید.

 

Close