تعداد بازدید : 304

برگزاری مراسم دفاعیه خانم ندا ملاعلی

جلسه دفاعيه دانشجوندا ملاعلی با عنوان بررسی اثراسارون ، یک ترکیب مبدرق در طب سنتی ایرانی بر پارامترهای فارماکوکینتیکی وتوزیع بافتی وانکومایسین در مدل حیوانی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب آقای دکتر شمس اردکانی  هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز شنبه مورخ 1398/11/5 ساعت 14 برگزار گردید.

Close